TH   EN   CN

Proceeding

ขั้นตอนการผลิดหมอน และที่นอน เซอพาซ

1. น้ำยางพาราสด (Natural Latex) จากสวน  ยางพารา ในภาคใต้ และภาคอีสานของไทย

 
2. นำน้ำยางพาราที่ผ่านการผสมทางเคมีเทลงในแม่ พิมพ์ขนาดใหญ่ แท่งเหล็กที่อยู่แม่พิมพ์จะช่วยส่ง ผ่านความร้อนและทำให้โฟมยางถ่ายเทอากาศได้ดี
 
3. ปิดแม่พิมพ์และนำยางเข้าอบความร้อน และถอด โฟมยางที่สุกแล้วออกจากแม่พิมพ์
 
4.หมอนยางพาราก็ใช้วิธีการเดียวกัน แม่พิมพ์พลาสติก
5. หมอนยางพาราก็ใช้วิธีการเดียวกัน
6. ทำความสะอาดโฟมยางพาราด้วยน้ำบริสุทธิ์เพื่อ ล้างสบู่สารเคมีและโปรตีนที่ตกค้างในเนื้อโฟมยางพาราออก และนำโฟมยางที่ผ่านการล้างแล้ว ลงในเครื่องอบไล่ความชื้นขนาดใหญ่
7. จะได้โฟมยางพาราธรรมชาติ 100% ที่พร้อมนำไป ใช้งาน ปราศจากสารเคมี เชื้อรา กลิ่นเหม็นที่ไม่ต้องการ
 
8. ทดสอบแรงกดและความทนทานความยืดหยุ่น ตามมาตรฐาน
 
9. ตัดความหนาและขนาดตามต้องการ
 
10.บรรจุถุงพลาสติกป้องกันความชื้นและสิ่งสกปรก พร้อมส่งจำหน่าย

Product Category