TH   EN   CN

ฉนวนและป้องกันไฟฟ้าสถิต

               

 

 

 

หลักการเลือกที่นอนยางพารา

 

น้ำหนัก

ที่นอนยางพาราที่ดีต้องไม่หนักจนเกินไป อย่างน้อยต้องยกมุมด้านใดด้านหนึ่งได้สบาย หากที่นอนเบาเกินเหตุ อาจตั้งข้อสังเกตได้ว่าเป็นโฟมหรือพอลิยูรีเทน แต่หากหนักเกินไป อาจเป็นโฟมยางอัดเหลือใช้ขึ้นรูปใหม่ด้วยการอัดกาว สำหรับวิธีเทียบน้ำหนักยางพารามีสูตรง่ายๆ คือ ใช้ขนาดกว้างยาว และหนา (หน่วยเป็นเซนติเมตร) มาคูณกัน แล้วหารด้วย 1,000,000 จากนั้นคูณด้วยค่า Density หรือหน่วยแทนค่าความหนาแน่นของยางพาราแท้ซึ่งโรงงานบอกมา จะได้น้ำหนักจริงๆ ของยางพารา

 

ความหนาและความนุ่ม

สอบถามค่า Density จากผู้ขาย เพราะสามารถบอกได้ว่าที่นอนนั้นมีค่าความหนาแน่นมากหรือน้อย โดยค่าปานกลางอยู่ที่ Density 85

 

ลักษณะของผิวยางและความยืดหยุ่น

สามารถพับทบได้ เมื่อดึงกลับก็จะคืนรูปอย่างรวดเร็ว

 

กลิ่น

 หากลองดมดูจะได้กลิ่นอ่อนๆ แบบธรรมชาติของยาง กลิ่นคล้ายวานิลลานิดๆ

Product Category